Základy efektívnej interkultúrnej komunikácie. Netradičný pohľad. Vzorec úspechu a jeho premenné. Zrkadlové neuróny.
Autorský seminár od SCHWARZ & PARTNER v Prahe. Cena od 60,- Eur.
Skryté efektívne nástroje a techniky modernej interkultúrnej komunikácie. Dialóg dvoch kultúr.
Autorský seminár od SCHWARZ & PARTNER v Prahe. Cena od 240,- Eur.
Budovanie efektívneho tímu medzinárodného projektu na základe technológie interkultúrnej komunikácie cez zrkadlové neuróny a prvky bioenergetické systémové terapie
Autorský seminár od SCHWARZ & PARTNER v Prahe. Cena od 480 Eur.
Školenia a individuálne konzultácie od SCHWARZ & PARTNER v nemčine, angličtine, češtine, ruštine a francúzštine.
Miesto konania: Praha. Cena od 80,- Eur.
Express školenie - Moderná obchodná nemčina a úspešná komunikácia na veľtrhoch v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku
Expres školenie od SCHWARZ & PARTNER v Prahe, Cena od 72,- Eur.
Expres školenie - Úspešná komunikácia na veľtrhoch v Japonsku, Hongkongu a Číne.
Expres školenie od SCHWARZ & PARTNER v Prahe, Cena od 100,- Eur.

Viac ako 20 rokov úspešných projektov v oblasti exportného marketingu, interkultúrnej komunikácie a managementu, výstavných služieb v zahraničí a poradenstvo šité na mieru ku konkrétnemu projektu a klientovi v rôznych regiónoch sveta. Radi s Vami prediskutujeme možnosti spolupráce.                                   Lenka Kotllárová, Schwarz & Partner

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia “3 P” od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov