PORADENSTVO A KOUČOVANIE

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER ponúka poradenstvo, semináre a školenia v oblasti interkultúrnej komunikácie, riadenia, motivácie a rozvoja medzinárodných projektových tímov, modelovanie pre cestu rokovania so zahraničnými partnermi a prípravu pre obchodné rokovania, vrátane rokovaní na medzinárodných veľtrhoch a konferenciách.

Môžeme ponúknuť skúsenosti v oblasti interkultúrnej komunikácie, riadenia, motivácie a rozvoja medzinárodných projektových tímov od roku 1998

Jedinečné know-how v oblasti internacionalizácie projektov, medzinárodných veľtrhov a konferencií od roku 1998.

Inovačné autorské postupy, metódy a nástroje v oblasti zrkadlových neurónov a ich zdroj prístupu.

Naše služby sú určené pre firmy a organizácie a neziskový sektor. Ponuka našich služieb je poskytovaná podľa individuálnych potrieb a priorít klienta.

Školenia a individuálne konzultácie od SCHWARZ & PARTNER v nemčine, angličtine, češtine, ruštine a francúzštine.
Miesto konania: Praha. Cena od 80,- Eur.

Orientačné témy seminárov:

“Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska”

“Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export”

“Nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup”

“Ako sa vyhnúť chybám – typické chyby slovenských a českých vystavovateľov, spoluvystavovateľov a odborných návštevníkov na medzinárodných veľtrhoch v Rakúsku”

“Exportná komunikácia vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku”

“Obchodná nemčina pre váš úspech na medzinárodných veľtrhoch a podujatiach v Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku”

“Interkultúrna komunikácia a úspech rokovania v zahraničí – Európa vs. krajiny arabského sveta”

“Komplikované – jednoduché. Možnosti vývozu stredných a malých podnikov z krajín strednej Európy v štátoch SNŠ”

“Prvky NLP a zdroj prístupu pre obchodné rokovania v zahraničí”

“Úspešná exportná komunikácia – 3 “P” od SCHWARZ & PARTNER”

“Veľtrhy ako efektívny nástroj pre Váš export marketing”

“Internet+ – efektívna interkultúrna komunikácia pre Váš export”

“Postupy, metódy a nástroje s použitím zrkadlových neurónov pre interkultúrnu komunikáciu a management”

“Inovatívne metódy a nástroje založené na použitiu zrkadlových neurónov a ich zdroj prístupu pre motiváciu a rozvoj medzinárodných projektových tímov”

“Cieľavedome a bez stresu v cudzom prostredí – postupy, metódy a nástroje založené na použitiu zrkadlových neurónov a zdroj prístupu pre pracovný pobyt v zahraničí”

/Teória zrkadlových neurónov bola výskumom podporovaná tímom neurofyziologů Parmskej univerzity, ktorými boli Giacomo Rizzolatti, Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, a Vittorio Gallese. Viac informácií o tejto teórii na https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlov%C3%BD_neuron/

Pre konkrétneho zákazníka na základe jeho požiadaviek môžeme vypracovať jednotlivé témy seminárov.

V prípade vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch. Radi s Vami preberieme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Koordinátor pre Slovensko a Českú republiku: Lenka Kotllárová

e-mail: export (at) export-marketing.eu

tel./vıber: +420 603 278 654

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia “3 P” od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov