ÚSPEŠNÁ INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

Prehľad seminárov od SCHWARZ & PARTNER v Prahe, jún 2019

Portfólio našich služieb a témy seminárov z oblasti interkultúrnej komunikácie, ktoré ponúkame, sú rôzne. Ponuku seminárov prispôsobujeme podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta.

Nižšie uvedené semináre sú určené pre jednotlivých účastníkov, zástupcov firiem a organizácií. Predpokladané miesto konania: Praha 1. Orientačný termín: jún 2019

Max. počet účastníkov: 20 osôb (odporúčame včasnú registráciu).

1. Úvodný seminár „Základy efektívnej interkultúrnej komunikácie. Netradičný pohľad. Vzorec úspechu a jeho premenné. Zrkadlové neuróny.“

Svet sa mení a to veľmi rýchlo. Je rôznorodý, vrátane komunikácie medzi ľuďmi z rôznych kultúr, viac z hľadiska interkultúrnych kontaktov, zvyšuje sa hladinu stresu, ktorá tieto kontakty nerobí ani jednoduchšie ani harmonické.
A ako je známe, zvyšujúci sa stres vedie k psychosomatickým a následne chronickým ochoreniam.

Význam úspešné a harmonické komunikácie zástupcov rôznych kultúr nie je ťažké preceňovať. Nedorozumenia a nesprávny výklad priateľa, stereotypy na úrovni podvedomia, a predsudky o „iných“, nedostatok primeraných naladení na harmonickú komunikáciu môžu často viesť ku konfliktom a k nežiaducim výsledkom.

Nie náhodou sa pre aktívne spoločnosti stáva v tejto súvislosti systematická príprava zamestnancov: manažérov, manažérov vývozu a dovozu, popredných odborníkov a účastníkov na medzinárodných projektoch.

Vedomosti získané na týchto seminároch môžu byť pre Vás konkurenčnou výhodou.

Tento seminár, na rozdiel od veľkého počtu udalostí „akademického charakteru“, vás nieoboznámi s dielami teoretikov, ako napríklad dielami Gerta Chofstede, ani nedá definíciu kinesiki, prosodiki, takesiki, prosemiki alebo chronemiki.
Na seminári sa oboznámite krok za krokom s praxou na základe viac ako 30 rokov skúseností v rôznych kultúrach a každodenných skúsenostiach interkultúrnej komunikácie v Európe (všetky krajiny západnej, severnej a strednej Európy), Severnej Amerike (USA), v Afrike (Nigéria, Tunisko), v Ázii (Japonsko, Hongkong a kontinentálna Čína).

Počas dvoch hodín budú poslucháčom prezentované neštandardné pohľady a riešenia, ktoré výrazne zvýšia účinnosť interkultúrnej komunikácie a snížia zvyčajne sprievodnú zvýšenú hladiny stresu. Okrem toho sa účastníci oboznámia s inovatívnymi techníkami zameranými na obchodné praktiky v dostupnej forme mini-prípadov. Dôležitým rysom týchto techník je aktívny prístup k využívaniu už existujúcich „národných“ stereotypov, modelovanie reálnych situácií interkultúrnej komunikácie, vrátane využívania základov efektu „fenoména pozorovateľa“ (analógia „efekt pozorovateľa v kvantovej fyzike“) a zrkadlových neurónov podľa koncepcie profesora neurobiologie Giacomo Rizzolatti.

Predbežný harmonogram seminára:

predstavenie účastníkov a spoločné určenie rozsahu požadovaných výsledkov

štandardný pohľad na interkultúrnu komunikáciu,

netradičný pohľad na interkultúrnu komunikáciu. Vzorec úspechu a jeho premenné

fenomén zmeny v úlohách a kultúrach. Cvičenie „Agresor – Obeť – Záchranár“

vedomie a podvedomie v interkultúrnej komunikácii. Účinok vedomého prispôsobenia

efekt nastavenia podvedomia a zrkadlových neurónov“

vedomý vplyv a harmonizácia komunikácie na podvedomej úrovni, a „fenomén pozorovateľa“

express workshop interkultúrnej komunikácie

Zmeny programu vyhradené.

Dĺžka seminára: 2 akademické hod.

Čas konania: od 14.00-15.30 hod.

Jazyk: nemecký, anglický

Cena: pre 1 zástupcu spoločnosti 60,- Eur, pre 2 zástupcov spoločnosti 100,- Eur. Ceny sú uvedené bez DPH.

2. Praktický seminár „Skryté efektívne nástroje a techniky modernej interkultúrnej komunikácie. Dialóg dvoch kultúr.“

V priebehu štyroch hodín budú posluchačom prezentované a preukázané v praxi, verejnosti málo známe, „tajno“ pôsobiaci nástroje a metódy interkultúrnej komunikácie. Viac informácií – na seminári.

Predbežný harmonogram seminára:

predstavenie účastníkov a spoločné určenie rozsahu požadovaných výsledkov

simulácia dialóga dvoch kultúr a použitie dispozícií

technika „cítim ťa, vidím ťa, počujem ťa“, nastavenie a spoločné ladenie k dialógu

prekonanie námietok, centrovanie, zdôraznienie „fyzickej metafory“, dialóg o harmónii

skrytá praca so stresom a jeho spracovanie v interkultúrnej komunikácii

express workshop interkultúrnej komunikácie

Zmeny programu vyhradené

Dĺžka seminára: 4 akademické hod.

Jazyk: nemecký, anglický

Cena: pre 1 zástupcu spoločnosti 240,- Eur, pre 2 zástupcov spoločnosti 400,- Eur. Ceny sú uvedené bez DPH.

3. Master seminár „Budovanie efektívneho tímu medzinárodného projektu – inovatívna technika podvedomého naladenia a nastavenie členov tímu na úspešné riešenie úloh a vytvorenie úspešného tímu na základe technológie interkultúrnej komunikácie cez zrkadlové neuróny a prvky bioenergetickej systémovej terapie“.

Objav zrkadlových neurónov v roku 1992 tímom vedcov Parmskej univerzity v Taliansku, bol ústrednou témou podujatia v oblasti porozumenia vzniku mnohých duševných procesov, vrátane oblasti komunikácie a spolupráce, ktoré v tej dobe neboli objasnené.
V dnešnej dobe sa koncept zrkadlových neurónov stáva stále viac populárny v mnohých oblastiach, a to najmä, ak je to dôležité na pochopenie zámerov a myslenia iných subjektov, empatie, imitácie a vzdelávania.

Tieto úlohy sú kľúčové pre úspešné formovanie a efektívnú tímovú aktivitu, najmä v interkultúrnom prostredí, ktoré podlieha častým zmenám a stresu.

Dĺžka seminára: 6 akademických hod.

Jazyk: nemecký, anglický

Cena: pre 1 zástupcu spoločnosti 480,- Eur, pre 2 zástupcov spoločnosti 800,- Eur. Ceny sú uvedené bez DPH.

Pražská spoločnosť SCHWARZ & PARTNER od roku 1998 úspešne pôsobí v oblasti interkultúrnej komunikácie a riadenia medzinárodných projektov, ponúka inovatívne, v tejto oblasti bezkonkurenčné riešenie, založené zvyčajne na možnosti vnímaných poznatkov o funkciách medziľudskej komunikácie a interakcie ľudí v tíme. V svojej práci SCHWARZ & PARTNER na základe zdrojov prístupu okrem toho využíva pôvodné prvky bioenergetickej systémovej terapie, NLP, muzikoterapie, autogénneho výcviku, rôznych technik na zvýšenie všímavosti a pozitívneho modelovania situácií, obchodných prípadov, ktoré sa tradične používajú v MBA programoch.

V dôsledku účasti v programe môžu účastníci:

zlepšiť úroveň porozumenia zámeru a myslenie iných členov tímu,

rozvíjať už existujúce empatické, imitatívne a študijné zručnosti v rámci tímu,

zažiť pozitívne osobné skúsenosti spoločného riešenia úloh stanovených tímom,

uvedomovať si sami seba ako pozitívnú a lojálnú súčasť pozitívne naladeného tímu, podporeného svojmi členmi,

zvýšiť úroveň vzájomného porozumenia a pochopenia tímu a zvýšiť úroveň účinnosti tímovej interakcie,

vybudovať nové vedomé a nevedomé pozitívne vzťahy v tíme.

Možné cieľové skupiny:
riadící tím, projektový tím, funkčný tím, tím pre konkrétne úlohy, tím ako celok.

Formy práce:
mini prednášky, diskusie, pilotné cvičenia, obchodné prípady, dohľad, modelovanie a praktické spracovanie nadobudnutých zručností

Orientačný program môžeme poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Osobitné programy sú vytvorené individuálne podľa cieľov a cieľových skupín, označených zákazníkom.

4. Koučovanie a individuálne prezentácie

Účastníkom, ktorí úspešne ukončili tento program, ponúkame školenia a individuálne konzultácie – orientačná cena za 1 hodinu individuálnej konzultácie – 80,- Eur bez DPH.

Možnosť seminárov po dohode aj v češtine alebo ruštine.

V prípade vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch. Radi s Vami preberieme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Koordinátor pre Slovensko a Českú republiku: Lenka Kotllárová

e-mail: export (at) export-marketing.eu

tel./vıber: +420 603 278 654

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia “3 P” od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov