INTERKULTÚRNY MANAGEMENT

S viac ako dvadsiatimi rokmi praktických skúseností v oblasti interkultúrnej komunikácie a managementu vám môže SCHWARZ & PARTNER poskytnúť poradenstvo podľa vašich projektov a pripraviť zamestnancov pre rokovania a rôzne formy spolupráce so zástupcami iných regiónov iných krajín, iných kultúr. Od roku 1998 poskytujeme služby v tejto oblasti, ako pre podnikateľov, vrátane malých a stredných podnikov, ako aj pre neziskové organizácie.

Podľa vašich priorít a individuálnych potrieb SCHWARZ & PARTNER môže pripraviť pre Vás individuálnu ponuku, vrátane optimálnej kombinácie nástrojov interkultúrnej komunikácie a managementu.

SCHWARZ & PARTNER ponúka, ako tradičné formy spolupráce, napr.

konzultácie a poradenstvo, ako na mieste, tak vzdialené

workshopy, semináre, konferencie na mieru

príprava manuálu a príručiek pre podniky a organizácie

koučovanie a stáže

interkultúrne budovanie tímu

ako komplexné riadenie projektu interkultúrneho vzdelávania, komunikácie a managementu pre organizácie a spoločnosti

V prípade, že máte záujem o spoluprácu, prosím, neváhajte nás kontaktovať e-mailom – export (at) export-marketing.eu

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

tel./viber: +420 603 278 654

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a „FIREMNÉ NASTAVENIA“
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda „HOOPONOPONO“
 • zrkadlové neuróny a technika „VIDÍM, ŽE STE“
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia „MORE“
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda „KOLO“

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia „3 P“ od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov