ORIENTAČNÁ PONUKA FIREMNÝCH SEMINÁROV OD SCHWARZ & PARTNER

Portfólio našich služieb a témy seminárov, ktoré ponúkame, sú rôzne. Bežne prispôsobujeme ponuku seminárov podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta.

Chceli by sme upozorniť na aktuálnú novú ponuku seminárov v anglickom, nemeckom a českom jazyku od SCHWARZ & PARTNER:

1. Úvodný seminár “Základy úspešnej komunikácie so zahraničnými kolegami v spoločnom pracovisku”, nástroje na zníženie napätia v medzinárodných tímoch

Seminár je určený predovšetkým pre expatov, manažérov a účastníkov medzinárodných tímov, HR riaditeľov, HR manažérov, majiteľov a riaditeľov firiem, obchodných a exportných manažérov.

V dnešnej dobe, každodenného stresu a neustáleho zapojenia vedomia sa stane, že ľudia aktívne potlačujú svoje pocity a zapojujú neustály beh myšlienok. Slabá schopnosť moderného západného človeka, všímať si svojich pocitov, ktoré vznikajú v priebehu každodenného stresu, nielen limituje úspešnú schopnosť vnímania kolegov v tíme, ale má tiež negatívny vplyv na človeka v psychosomatickej rovine a ďalej vyvoláva chronické energetické a svalové napätie a negatívne zmeny v organizme a vznik chronických ochorení. Tak sa čoraz viac znižuje možnosť úspešného vnímania iných ľudí a komunikácia v tíme.
Na rozdiel od tradičného prístupu ponúka SCHWARZ & PARTNER inovatívny prístup k minimalizovaniu stresa v priebehu komunikácie a intuitívny nástroj na zosúladenie pracovného tímu s použitím zrkadlových neurónov.

2. Seminár “Lepšie pochopenie kolegov a nadriadených na Slovensku a ako predchádzať konfliktom pomocou zrkadlových neurónov” – individuálne a skupinové techniky s použitím zrkadlových neurónov v praxi

Objav zrkadlových neurónov v roku 1992 tímom vedcov Parmskej univerzite v Taliansku bola hlavná téma podujatia v oblasti porozumenia vzniku mnohých duševných procesov, vrátane oblasti komunikácie a spolupráce, do tej doby, nevysvetliteľné.
V dnešnej dobe sa koncept zrkadlových neurónov stáva stále viac populárny a módny v mnohých oblastiach, a to najmä, keď je dôležité pochopiť zámery a myslenie iného subjektu, empatie, napodobňovania a vzdelávania.

3. Seminár “Komparatívna interkulturná komunikácia nadriadených a podriadených v rámci medzinárodného pracovného tímu – Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko”

Na základe viac než 30-ročných skúseností v tejto oblasti, ponúka SCHWARZ & PARTNER jedinečný pohľad na dynamický a neočakávaný rozvoj firemnej kultúry a komunikácie v Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku

4. Seminár “Inovatívne nástroje minimalizácie stresu v pracovnom kolektíve” – “HOOPONOPONO”, meditácia “VAŠE MORE”, metóda Stanislavsky, seznámenie sa a naledenie “v kruhu”

Odporúčame navštíviť prvý úvodný seminár za výhodnú cenu a pokiaľ bude zaujímavý, môžete (v prípade záujmu), objednať seminár nadväzujúci.

Rozsah služieb, termín a miesto konania dohodou.

Ponúkame semináre v rôznych európskych jazykoch.

 

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov