ORIENTAČNÁ NABÍDKA SEMINÁROV V ČEŠTINE OD SCHWARZ & PARTNER

Portfólio našich služieb a témy seminárov, ktoré ponúkame, sú rôzne. Bežne prispôsobujeme ponuku seminárov podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta. Nižšie je orientačná ponuka seminárov v českom jazyku.

„Úspešné nástroje exportu skrytých majstrov Švajčiarska a Rakúska“

„Prvky NLP a zdroj prístupu pre obchodné rokovania v zahraničí“

„Úspešná exportná komunikácia – 3 „P“ SCHWARZ & PARTNER“

„Nová stredná trieda v štátoch SNŠ pre váš export“

„Nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup“

„Veľtrhy ako efektívny nástroj pre váš export marketing“

„Interkultúrna komunikácia a úspech rokovania v zahraničí – Európa vs. krajiny arabského sveta“

„Internet+ – efektívna multikultúrna komunikácia pre váš export“

„Ako sa vyhnúť chybám, ktoré sú typické pre slovenských a českých vystavovateľov, spoluvystavovateľov a odborné návštevníky na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v Rakúsku“

„Exportná komunikácia vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku“

„Obchodná nemčina pre váš úspech na medzinárodných veľtrhoch a podujatiach v Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku“

„Komplikované – jednoduché. Exportné šance stredných a malých podnikov z krajín strednej Európy v štátoch SNŠ“

Ponúkame aj semináre v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine.

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Prosím, kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo e-mailom.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a „FIREMNÉ NASTAVENIA“
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda „HOOPONOPONO“
 • zrkadlové neuróny a technika „VIDÍM, ŽE STE“
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia „MORE“
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda „KOLO“

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia „3 P“ od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia „5 zmyslov“
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov