EXPORT MARKETING

Pre väčšinu firiem a organizácií, najmä malých a stredných, je export marketing spojený s nedostatkom skúseností a informácií o cieľovom trhu v zahraničí a naznačuje nutnosť zásahu do stereotypov domáceho trhu.

Exportné aktivity na zahraničnom trhu zvyčajne znamenajú inú pozíciu na trhu, rôzne cieľové skupiny, rôzne komunikačné kanály, rôzne interkultúrne komunikácie, ďalšie distribučné siete a mnoho ďalších dôležitých faktorov.

Tieto faktory nie je ľahko získať z marketingových príručiek, pretože v rámci jednej krajiny sa faktory líšia podľa regiónu, a to najmä v závislosti na konkrétnych cieľových skupinách. Úspech na domácom trhu, automaticky neznamená úspech na trhu v zahraničí a naopak.

SCHWARZ & PARTNER, s jeho dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti export marketingu a interkultúrnej komunikácie a managementu prináša jedinečné know-how, ktoré vám môže pomôcť posúdiť vývozný potenciál vašej firmy a organizácie a prispôsobiť vašu exportnú ponuku požiadavkám a špecifikám cieľovej skupiny na zahraničnom trhu. Toto know-how môže výrazne zvýšiť šancu na úspech vášho exportu a zároveň ušetriť čas a peniaze.

Na základe informácií od klientov SCHWARZ & PARTNER vyhodnotí, vykoná analýzu a na základe svojich skúseností a pilotných interview s cieľovou skupinou na zahraničnom trhu pomôže zákazníkovi prispôsobiť pozíciu na exportnom trhu a vypracuje súvisiacu ponuku, vrátane absolútnych a relatívnych konkurenčných výhod pre exportnú cieľovú skupinu.

SCHWARZ & PARTNER sa špecializuje na projekty export marketingu a interkultúrnej komunikácie a managementu v rôznych krajinách, v ktorých tieto projekty musia byť často vykonávané v rovnakom čase a zákazník potrebuje len jedného partnera na realizáciu celého projektu. SCHWARZ & PARTNER pracuje podľa požiadaviek konkrétneho projektu a hľadá inovatívne nástroje a riešenia exportného marketingu pre jeho realizáciu. V priebehu viac ako 20-tich rokov SCHWARZ & PARTNER vybudovala silnú sieť partnerov, odborníkov a multiplikátorov v rôznych krajinách sveta, napr. v Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Slovensku, Slovinsku, Ruskej federácii.

Každý v tíme SCHWARZ & PARTNER hovorí niekoľkými jazykmi, vrátane nemeckého, anglického a ruského, a taktiež má veľa rokov medzikultúrnych skúseností a ich prístup v rokovaní je orientovaný priamo k zákazníkovi. Pracujeme podľa konkrétnych potrieb konkrétneho klienta v rôznych regiónoch sveta.

V prípade vášho záujmu o export marketing a s tým súvisiaciu interkultúrnu komunikáciu a management v Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce.

Prosím, kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefonnom čísle (viberu) alebo e-mailu.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

 

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia “3 P” od Schwarz & Partner
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • Moskva vs. Petrohrad vs. Ruská federácia
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a v Ruskej federácii

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov