EXPORT MARKETING

Pre väčšinu firiem a organizácií, najmä malých a stredných, je export marketing spojený s nedostatkom skúseností a informácií o cieľovom trhu v zahraničí a naznačuje nutnosť zásahu do stereotypov domáceho trhu.

Exportné aktivity na zahraničnom trhu zvyčajne znamenajú inú pozíciu na trhu, rôzne cieľové skupiny, rôzne komunikačné kanály, rôzne interkultúrne komunikácie, ďalšie distribučné siete a mnoho ďalších dôležitých faktorov.

Tieto faktory nie je ľahko získať z marketingových príručiek, pretože v rámci jednej krajiny sa faktory líšia podľa regiónu, a to najmä v závislosti na konkrétnych cieľových skupinách. Úspech na domácom trhu, automaticky neznamená úspech na trhu v zahraničí a naopak.

SCHWARZ & PARTNER, s jeho dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti export marketingu a interkultúrnej komunikácie a managementu prináša jedinečné know-how, ktoré vám môže pomôcť posúdiť vývozný potenciál vašej firmy a organizácie a prispôsobiť vašu exportnú ponuku požiadavkám a špecifikám cieľovej skupiny na zahraničnom trhu. Toto know-how môže výrazne zvýšiť šancu na úspech vášho exportu a zároveň ušetriť čas a peniaze.

Na základe informácií od klientov SCHWARZ & PARTNER vyhodnotí, vykoná analýzu a na základe svojich skúseností a pilotných interview s cieľovou skupinou na zahraničnom trhu pomôže zákazníkovi prispôsobiť pozíciu na exportnom trhu a vypracuje súvisiacu ponuku, vrátane absolútnych a relatívnych konkurenčných výhod pre exportnú cieľovú skupinu.

 

 

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov