Tvorba koncepcií projektov medziregionálnej spolupráce, príprava a realizácia medziregionálnych stretnutí, tematických obchodných misií, medzinárodných fór v regióne v rôznych krajinách světa od SCHWARZ & PARTNER

Tvorba koncepcií projektov medziregionálnej spolupráce, príprava a realizácia medziregionálnych stretnutí, tematických obchodných misií, medzinárodných fór v regióne v rôznych krajinách světa od SCHWARZ & PARTNER

SCHWARZ & PARTNER pracuje s rôznymi regiónmi z rozličných krajín od roku 1998. Počas tejto doby tím SCHWARZ & PARTNER zhromáždil vynikajúce skúsenosti v oblasti zahraničných medziregionálnych projektov a dosiahol unikátneho know-how, vrátane inovatívnych konceptov medziregionálnej spolupráce, ako je  napr. medziregionálna exportná iniciatíva.

Rozvoj jednotlivých koncepcií s ohľadom na funkcie, rozvoj a jedinečný potenciál daného regiónu, na základe predbežného prieskumu trhu priamo v cieľových regiónov potenciálnych partnerov pre spoluprácu, je pevným základom úspechu daného projektu medziregionálnej spolupráce.

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER, ktorá úspešne pracuje na tvorbe koncepcií a realizácii rôznych medzinárodných projektov v rôznych krajinách od roku 1998 vytvorila sieť partnerov v rôznych smeroch spolupráce a v rôznych odvetviach hospodárstva.

Napríklad v oblasti priemyslu SCHWARZ & PARTNER spolupracuje v Českej republike s 60 zväzmi a združeniami, 65 priemyseľnými komorami, s 8 rozvojovými agentúrami a s viac ako 30 profesionálnymi tlačovými médiami. Vo vlastnej databázi firiem z oblasti priemyseľnej techniky má SCHWARZ & PARTNER asi 4 000 kontaktov na firmy a organizácie nie len v Českej republike.

Aktívna spolupráca s médiami, multiplikátormi a cieľovými skupinami v cieľovom regióne a krajine pred, počas a po skončení pracovnej návštevy regionálnej delegácie, vám umožní využiť synergie rôznych komunikačních kanálov s cieľovými skupinami.

Inovatívny koncept, jedinečné know-how a dobre premyslená organizácia činností od SCHWARZ & PARTNER je stabilným základom pre úspech projektov našich klientov v zahraničí.

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo e-mailom.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov