INTERTOOL 2020

najdôležitejší rakúsky veľtrh priemyselných technológií

Viedeň, 12.-15. mája 2020

Spoločnosť SCHWARZ & PARTNER ako výhradné oficiálne zastúpenie na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy, pozýva vystavovateľov k účasti na  veľtrhoch priemyselných technológií a inovácií, ktoré sa konajú vo Viedni raz za 2 roky.

Už pravidelne sa na tomto dôležitom a prestížnom rakúskom veľtrhu prezentujú slovenské a české firmy, ktoré by sme chceli upozorniť, ak ešte nevystavovali na veľtrhoch Reed Exhibitions Messe Wien v Rakúsku, majú možnosť využiť lukratívnu ponuku REED STARTER, vrátane 30 % zľavy z výstavnej plochy (pri objednávke stánku 6m2 – 24m2 max).

Schwarz & Partner zastupuje tieto veľtrhy vo Viedni už od roku 2003. Radi vám poradíme s účasťou na tejto prestížnej udalosti za výhodných podmienok.

 

 

 

Profily vystavovateľov:

– formovacie stroje

– obrábacie stroje na rezanie

– brúsne obrábacie stroje

– ostatné stroje a nástroje

– priemyselný software a inžinierstvo

– priemyselné roboty, technológie, manipulácia s náradím

– presné nástroje

– technológie povrchových úprav

– zabezpečenie kvality, testovanie a meranie

– fluidná technika

– komponenty, diely a príslušenstvo

– prevádzkové zariadenie a bezpečnosť

– manipulácia a skladovacia technika

– výroba, servis a služby

– inštitúcie, združenia, vydavateľstvá

Cieľové skupiny návštevníkov:

– obrábanie kovov

– kovospracujúci priemysel

– stroje a zariadenia

– automobilový priemysel / vozidlá

– inžinierske služby

– velkoobchodníci a distributori

– výskumné inštitúcie

– vzdelávacie inštitúcie

Ako je už známe, rakúsky priemysel je jedným z najmodernejších v strednej a východnej Európe, ako aj v juhovýchodnej Európe. Najvýznamnejšie veľtrhy priemyselných technológií a inovácií sú optimálnou platformou pre prezentáciu priemysľa, inovácií a investičných príležitostí pre rôzne CEE-SEE regióny.

INTERTOOL v susednej Viedni je tradičný najväčší veľtrh priemyselných technológií a inovácií, veľtrh, ktorý je v podvedomí súčasnej generácie managementu a odborníkov a je súčasťou úspešného rozvoja rakúskeho priemyslu a obrovského rastu exportu v posledných 20 rokoch. Pre mnohých rakúskych podnikateľov a inžinierov je INTERTOOL tradičným symbolom úspechu rakúskeho priemyslu.

Priemyselný trh Rakúska je samozrejme špecifický a náročný, ale v prípade dôkladného spracovania a solidného správania na tomto trhu sľubuje dobré príležitosti pre podnikanie a stabilné obchodné kontakty.

Rakúske spoločnosti sú orientované na export, ale v konkurenčnom prostredí hľadajú najlepšie ponuky na trhu na základe optimalizácie pomerov kvalita-cena. Z tohto dôvodu, slovenské spoločnosti, ktoré môžu ponúknuť zaujímavé, kvalitné a inovatívne riešenia, a za dobrú cenu, určite majú šancu na rakúskom trhu priemyselných technológií a inovácií, či už v oblasti obrábania kovov, priemyselnej automatizácie alebo v oblasti spájania materiálov.

Tradičný INTERTOOL v susednej Viedni je optimálnou platformou pre nadviazanie nových obchodných kontaktov a prezentácie inovácií. INTERTOOL navštevujú najmä majitelia firiem, manažéri, riaditeľia výroby z Rakúska a Nemecka, ale aj obchodníci a riaditeľia firiem, najmä malých a stredných podnikov zo susedného Maďarska, Českej republiky, Slovinska a Chorvátska.

V posledných rokoch INTERTOOL vo Viedni tiež zaznamenal prudký nárast záujmu iných štátov východnej Európy, aj z Ázie.

Informácie o výstave sú v nemčine a angličtine: http://www.intertool.at

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov