Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v rôznych krajinách západnej, strednej a východnej Európy

SCHWARZ & PARTNER, úspešne pracuje na príprave koncepcie a realizácie rôznych medzinárodných projektov v rôznych krajinách od roku 1998. SCHWARZ & PARTNER má vytvorenú sieť partnerov v rôznych oblastiach spolupráce.

Spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami v rôznych krajinách západnej, strednej a východnej Európy.

Hlavné body spolupráce:

– informačné (poskytovanie informácií o aktuálnych medzinárodných veľtrhov a konferencií v Európe)

– veľtrhy (stretnutie s organizátormi veľtrhov, zabezpečenie špeciálnych podmienok pre vzdelávacie inštitúcie na účasť a návštevu na medzinárodných veľtrhoch v Európe, sprostredkovanie B2B stretnutí na veľtrhoch)

– organizačné (vytváranie koncepcií medzinárodných programov a ich realizácie vo spolupráci s vzdělávacími inštitúciami)

– vzdelávacie (spoločné organizovanie seminárov, konferencií, prezentácií)

– poradenstvo a konzultácie (v oblasti interkultúrnej komunikácie a managementu a exportného marketingu)

Medzinárodný charakter siete spoločnosti SCHWARZ & PARTNER, dlhodobé kontakty v rôznych priemyselných odvetviach v rôznych krajinách a bohaté skúsenosti z úspešných projektov, umožňuje spoločnosti SCHWARZ & PARTNER poskytnúť vysokú úroveň služieb pre vzdelávacie inštitúcie vo viacerých krajinách Európy.

V prípade vášho záujmu s Vami radi prediskutujeme možnosti spolupráce. Vždy vychádzame z konkrétneho projektu.

Kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle (viberu) alebo e-mailom.

kontaktná osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov