ELECTROSUB 2019

jedinečný veľtrh pre všetky oblasti elektroniky

3.-5. apríl 2019 – BOK-Syma Sport a Event Center, Budapešť

Na veľtrhu v Budapešti čakajú na odborných návštevníkov zo Slovenska a Českej republiky na ploche viac ako 1200 m2 vystavovatelia z 12 krajín, aby predviedli svoje novinky pre vznik a rozvoj nových obchodných kontaktov.
Electrosub je zameraný na Priemysel 4.0 a hlavné témy sú elektronické komponenty, materiály, dizajn a vývoj náradia, výrobných zariadení, výroba, strojárstvo a kvalita, vrátane automatizácie, robotov, kontrolnej a meracej techniky. Veľtrh je určený pre odborných návštevníkov – inžinierov, technických odborníkov, vývojárov, dizajnérov, výrobcov, distribútorov, obchodníkov atď.
Pre návštevníkov zo Slovenska a Českej republiky je vstup po registrácii bezplatne.

Electrosub ponúka unikátnu kombináciu veľtrhu a jedinečného fóra, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú komplexné a profesionálne obchodné stretnutie v rovnakom čase na rovnakom mieste a ponúkajú spoločnostiam zo Slovenska a Českej republiky jedinečnú šancu pozrieť najnovšie trendy v oblasti elektroniky, ktoré Vám môžu priniesť veľa nových zážitkov a obchodných kontaktov.

Pre ďalšie informácie a vstupenky na veľtrh zadarmo, kontaktujte oficiálneho zástupcu veľtrhu Electrosub pre Slovensko a Českú republiku na nižšie uvedených kontaktoch.

SCHWARZ & PARTNER, spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel: +420 603 278 654
Email: cz@export-marketing.eu

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov