Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Benediktská 5/691, Praha 1, 110 00 Česká republika

DIČ: CZ25639072

Datum zápisu: 19. 1. 1998

Městský soud v Praze

Oddíl C, vložka 57073

Odpovědná osoba za uvedené informace je Lenka Kotllárová.

Obsah a struktura této internetové prezentace jsou chráněny autorským právem a jsou ve vlastnictví Schwarz & Partner, spol. s r. o., pokud není uvedeno jinak v písemné formě. Distribuce a použití textů, fotografií a grafických prvků bez předchozího písemného souhlasu Schwarz & Partner, spol. s r. o. je zakázáno.

Schwarz & Partner, spol. s r. o. se maximálně stará o aktualizaci obsahu této webové prezentace. Přes důkladnost prezentace a vytrvalosti při jeho aktualizaci Schwarz & Partner, spol. s r. o. nelze vyloučit přítomnost překlepů a chyb a nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o význam nebo úplnost této internetové prezentace, s výjimkou hrubé úmyslné dezinformace.

Záruky a náhrady za jakékoli materiální nebo morální škody vyplývající z použití této internetové prezentace, jsou vyloučeny.

Toto omezení odpovědnosti se vztahuje v plném rozsahu na související odkazy na internetové prezentace třetích stran, včetně oficiálních stránek veletrhů INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA společnosti Reed Messe Wien GmbH.

Bohužel přes veškeré naše úsilí nemůžeme vyloučit možnost zavirování vašeho počítače viry z internetu při stahování souborů, proto doporučujeme použít antivirový software. Žádné záruky za jakékoli materiální nebo morální škody vzniklé v důsledku stahování souborů a jejich následné používání neposkytujeme, náhrady jsou vyloučeny.

V případě vyplnění registračních formulářů nebo dotazníků na této internetové adrese a odeslání svých osobních údajů společnosti Schwarz & Partner, spol. s r. o., vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním, skladováním a využitím vašich osobních údajů pro marketingové a propagační účely společnosti SCHWARZ & PARTNER, spol. s r. o. a SP EXPO Kft., spojené s firmami třetích stran, včetně pořadatele veletrhu INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA – společnosti Reed Messe Wien GmbH.

Kdykoliv můžete písemně zakázat používání vašich osobních údajů, což je podmíněno zasláním písemné žádosti společnosti Schwarz & Partner, spol. s r. o.

 

 

PORADENSTVO A SLUŽBY PRE EXPATY

 • účinné nástroje medzikultúrneho prispôsobenia
 • techniky zrkadlových neurónov proti stresu
 • intuitívna harmonizácia vzťahov na pracovisku
 • pracovný potenciál a zdrojový prístup
 • úspešná komunikácia s kolegami na pracovisku
 • ako sa brániť proti manipulácii a konverzačnej hypnóze v cudzom kultúrnom prostredí

 

NOVÝ INTUITÍVNY TEAMBUILDING

 • unikátna metóda cez aktívne zapojenie podvedomia
 • empatia cez zrkadlové neuróny
 • originálne prvky budovania úspešného tímu pomocou energosystémů
 • použitie nástrojov muzikoterapie
 • autogénny tréning a vyladenie úspešného tímu
 • Stanislavského metóda a inovatívny teambuilding

ORIGINÁLNE FIREMNÉ ŠKOLENIA A PORADENSTVO

 • vyhodnotenie vzťahov a “FIREMNÉ NASTAVENIA”
 • motivácia zamestnancov a stará havajská metóda “HOOPONOPONO”
 • zrkadlové neuróny a technika “VIDÍM, ŽE STE”
 • zvýšenie potenciálu zamestnancov a meditácia “MORE”
 • zvýšenie výkonnosti zamestnancov a staroslovanská metóda “KOLO”

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

 • prispôsobenie podľa kultúry a subkultúry cieľovej skupiny
 • efektívna multikultúrna komunikácia
 • Švajčiarsko vs. Rakúsko vs. Německo
 • “3 P”
 • nová stredná trieda v Ázii – švajčiarský prístup
 • interkultúrna komunikácia na veľtrhoch

INTERKULTÚRNY MARKETING

 • B2B rokovania
 • medzinárodné veľtrhy
 • medzinárodné obchodné misie
 • prezentácie a konferencie
 • PR a networking
 • tlačové konferencie
 • inzercia “5 zmyslov”
 • internet marketing
 • direct marketing
 • referenčný marketing

PILOTNÉ INTERVIEW

na medzinárodných veľtrhoch, konferenciách a kongresoch, kooperačných burzách, pravidelných stretnutiach zväzov a združení a iných B2B udalostí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku a v Belgicku

 

ZASTÚPENIE VEĽTRHOV

 • komplexný marketing veľtrhov v zahraničí
 • interkultúrna komunikácia pre veľtrhy
 • prezentácie, workshopy, networking
 • business dni, spolupráca s médiami

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepcie meziregionálnych exportných iniciatív, príprava a realizácia meziregionálnych stretnutí, misií, fór

BUSINESS MISE

Návštevy niekoľko krajín počas jednej business misie pre firmy a organizácie z rôznych regiónov a štátov